Bidrag till lärarlöner

Huvudmän kan ansöka om bidrag för att ge ökade löner till lärare. Dels genom att tillsätta karriärtjänster, eller genom det kommande Lärarlönelyftet.

Bidraget för karriärtjänster för lärare

Kan sökas av huvudmän i alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare. Bidraget ska täcka löneökningar för förstelärare och lektorer.

Läs mer om karriärtjänster för lärare

En del av statsbidraget för karriärtjänster är öronmärkt till att anställa fler förstelärare i skolor i utanförskapsområden.

Läs mer om det extra bidraget till utanförskapsområdet

Bidraget för Lärarlönelyftet

Det här bidraget är nytt för 2016 och kommer att kunna nyttjas av huvudmän för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.

Läs mer om Lärarlönelyftet

Senast granskad: 2016-02-25
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten