Bidrag ger mindre barngrupper på över 2000 förskolor

Nu har kommuner och fristående huvudmän redovisat hur de använt bidraget för att minska barngruppernas storlek för läsåret 2015/2016. Redovisningen visar att 447 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek på totalt 2327 förskolor.

Skolverket beviljade 540 miljoner till 468 kommuner och huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan under läsåret 2015/2016. Skolverkets redovisning visar att 82 procent genomförde åtgärder som planerat, medan 18 procent får betala tillbaka hela eller delar av statsbidraget. Totalt har Skolverket därmed godkänt 500 miljoner kronor till 224 kommuner och 243 fristående huvudmän.

Den totala summan som måste betalas tillbaka är 40 miljoner kronor. Anledningarna till att vissa kommuner och förskolor måste betala tillbaka pengar är för att de inte genomfört alla åtgärder eller att deras åtgärder inte kostat lika mycket som de sökt pengar för.

Senast granskad: 2016-11-30
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation