Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång

Våren 2016 inledde Skolverket samarbete med 20 utvalda kommuner över hela landet. Varje höst och vår erbjuds nya huvudmän att ingå i dessa riktade insatser.

Riktade insatser

Samarbetet med de huvudmän som väljer att tacka ja till erbjudandet pågår under drygt tre terminer. Målet med insatserna är att kommunernas utbildning ska vara av hög likvärdighet och kvalitet samt att höja kunskapsresultaten för nyanlända barn och ungdomar.

- Vi vet att många kommuner har stora utmaningar framför sig för att kunna erbjuda nyanlända barn och unga en bra skolgång, säger Anna Österlund, enhetschef för Nyanländas lärande på Skolverket. Därför vill vi nu samarbeta med de huvudmän som tagit emot många nyanlända elever. Tillsammans med dem analyseras verksamheten för att på så sätt identifiera viktiga insatser som kan leda till att kvaliteten på mottagande och utbildning av de nyanlända eleverna ökar.

Karta över medverkande kommuner (734 kB)

Senast granskad: 2016-11-29