Insatser via samordnare

Insatser via samordnare riktar sig till samtliga huvudmän och skolor (kommunala och enskilda), samt alla nivåer i styrkedjan.
En del av de huvudmän som deltar i insatser via samordnare, ingår även i Skolverkets riktade insatser. De som ingår i de riktade insatserna väljer om de samtidigt ingår i insatser via samordnare.

Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att organisera och tillvarata våra kompetensutvecklingsinsatser, för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 277 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Se här vilka kommuner som beviljats statsbidrag för insatser via samordnare hösten 2016:

Statsbidrag, samordnare för utveckling av utbildning för nyanlända elever (581 kB)

omslag folder utveckla utbildning nyanlända

Folder, Insatser via samordnare. Utveckla utbildningen för nyanlända elever. (4,1 MB)

I Skolverkets regi samlas samordnarna i regionala träffar på 21 lärosäten runtom i landet några gånger per år.

Regionala samordnarkonferenser:

Falun, 23 februari
Malmö, 28 februari
Trollhättan, 8 mars
Jönköping, 16 mars
Örebro, 27 mars
Stockholm, 30 mars
Växjö, 4 april
Luleå, 6 april

Kontakt: ulrika.dahl@skolverket.se

Riktade insatser och insatser via samordnare

En del av de huvudmän som  deltar i insatser via samordnare, ingår även i Skolverkets riktade insatser. De som ingår i de riktade insatserna väljer om de samtidigt ingår i insatser via samordnare.
Samordnaren ska vara utsedd av huvudman och har som huvuduppgift att:

  • genomföra en nulägesbeskrivning och utifrån den, tillsammans med huvudman, ta fram en utvecklingsplan
  •  vara stöd för huvudman och rektorer i val och organisering av kommande insatser inom nyanländas lärande
  •  fungera som en länk mellan Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och berörda huvudmän i landet

Stödmaterial för att göra en nulägesbeskrivning

Använd pdf:en "Exempel på ifyllt formulär" för att se hur du använder formuläret för nulägesbeskrivningen.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Formulär för nulägesbeskrivning (ifyllningsbar) (1,6 MB)

Exempel på ifyllt formulär (74 kB)

Information från första konferensen 2a september

Bakgrundsinformation för uppdraget (1,1 MB)
Översikt samordnarrollen (175 kB)
Regionala nätverk (162 kB)
Omvärldsbevakning, nyanlända elevers utbildning (764 kB) Du kommer åt anteckningar genom att klicka på pratbubblan högst upp till vänster i varje bild.
Nulägesanalys, en beskrivning (561 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-12-12