• Datum: 2017-05-12
  • Tid: 09:30 - 17:00

Rikskonferens för modersmålslärare i arabiska

Modersmålsenheten i Huddinge kommun bjuder modersmålslärare i arabiska i hela Skandinavien till en rikskonferens. Anmälan är bindande och ska göras av den som är ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen senast den 13 februari 2017. Nermina Wikström från Skolverket medverkar.

Målgrupp

Undervisande modersmålslärare i arabiska i Sverige och övriga Skandinavien.

Tid och plats

Fredag den 12 maj 2017, kl.9.30–17.00

Huddinge konferenscenter i Stockholm

Syftet med konferensen

  • Att få översikt över utvecklingen av moderna arabiska litteraturen och dess användning i undervisningen.
  • Att få inblick i moderna texter, vilka ger en vision att hjälpa läraren i en ny strategi för undervisning i modersmålet i både grund och gymnasieskolan.
  • Att fördjupa samarbetet och knyta kontakter kollegor emellan.
  • Att erbjudas möjlighet till erfarenhetsutbyte kring metodiska och pedagogiska frågor till nytta för undervisningen.
  • Att förbättra nätverket mellan verksamma arabiska modersmålslärare.
  • Att genom föreläsningar och resurspersoner erhålla viktig kompetensutveckling.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbete, filmer och informella samtal m.m.

Anmälan

Anmälan skall senast den 13 februari 2017 ha inkommit till Thomas Lindholm: thomas.lindholm@huddinge.se

Ladda ned pdf för anmälan Arabisk rikskonferens (442 kB)

Konferensavgiften är 600 kronor per deltagare. Avgiften betalas genom faktura, som utsänds till berörda kommuner innan konferensen. I priset ingår lunch och kaffe/te under konferensdagen.

Vid frågor och funderingar var god kontakta:

Leif Gustafsson, bitr. rektor modersmålsenheten i Huddinge: Leif.gustafsson@huddinge.se

Ilona Stadelmann, bitr. rektor modersmålsenheten i Huddinge: ilona.stadelmann-baum@huddinge.se

Thomas Lindholm, bitr. rektor modersmålsenheten i Huddinge: thomas.lindholm@huddinge.se

Jabbar Ziadi, modersmålslärare I arabiska och förstelärare på Modersmålsenheten: jabbar.ziadi@huddinge.se