• Datum: 2017-02-22

Modersmål och nyanlända elevers skolframgång

Välkommen till Skolverkets föreläsningar på konferensen Mittlärande i Sundsvall den 21-22 februari. Du får höra om vårt stöd för undervisning i modersmål och om hur du som lärare kan skapa skolframgång för nyanlända elever.

Plats

Södra berget hotell och resort, Södra Stadsberget 1, Sundsvall

Mer information om konferensen Mittlärande

Skolframgång för nyanlända elever

Tisdag 21/2 kl. 12.30-13.30

Onsdag 22/2 kl. 14.00-15.00

Målgrupp

  • Personal på grundskola, särskola och gymnasium och fritidshem
  • Personal inom elevhälsan
  • Skolledare

Innehåll

Vad vet vi idag om framgångsfaktorer för nyanlända elever? Inledningsvis får du information om regelverk och riktlinjer gällande nyanlända elever. Sedan fokuserar vi på hur den inledande kartläggningen av elevens erfarenheter och kunskaper kan användas för planering av undervisningen. Vi tar också upp betydelsen av att parallellt arbeta med språk och kunskap i alla sammanhang och i alla ämnen.

Maria Ollikainen och Maria Schwartz, experter på Skolverket

Mer information om föreläsningen

Nya perspektiv inom ämnet modersmål

Onsdag 22 februari kl. 14.00-15.00

Målgrupp

Personal på förskola, grundskola och fritidshem

Innehåll

Presentation av vårt material ”Nya perspektiv inom ämnet modersmål”. Materialet belyser språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och olika strategier för att stödja språkutveckling. Här finns även några exempel på strategier för kommunikation, läsning, skrivande och lyssnade.

Nermina Wikström, undervisningsråd på Skolverket

Mer information om föreläsningen