Forskning för förskola och pedagogisk omsorg

Här presenteras aktuell forskning relevant för förskola och pedagogisk omsorg. Ambitionen är att ha ett brett anslag med flera olika teman och typer av forskning anpassat för personal i förskola och pedagogisk omsorg samt för förskolechefer.

Förskola och pedagogisk omsorg har stor påverkan på barns utveckling och lärande. En förskola med hög kvalitet har effekt på barns lärande och välmående långt upp i skolåldern. Enligt den reviderade läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Utvärdering och utveckling kan underlättas och göras mer effektiv genom kunskaper om resultat av forskning. Forskning ska därför vara lättfunnen och lättillgänglig.

Här presenteras forskning relevant för förskola och pedagogisk omsorg som dels finns presenterad under andra rubriker på andra platser på Skolverkets hemsida, dels i en extern kvalitetsgranskad databas med skandinavisk forskning på förskoleområdet. Det är Skolverket, Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, och norska Utdanningsdirektoratet som gemensamt arbetar med en databas för skandinavisk forskning på förskoleområdet, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC. Databasen samlar på ett lättillgängligt sätt kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg.

Senast granskad: 2016-02-15