Nyhetsarkiv - Skolutveckling

 • 2017-02-22

  Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram

  gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun.

 • 2017-02-20

  Boka in webbinariet om skolans digitalisering

  Boka in webbinariet den 1 mars kl.14.30-15.30. Fördjupa dig i hur de föreslagna nationella IT- strategierna ska omsättas i praktiken och hur digital kompetens och programmering ska införas i läroplanen. Diskutera med oss vad det innebär för ditt arbete och din skola. Webbinariet kommer att publiceras på webben.

 • 2017-02-16

  Så kan förskolan bli bättre

  Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Beställ eller ladda ner råden.

 • 2017-02-14

  Så kan ni anordna fjärrundervisning

  I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små – då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Kommuner eller enskilda huvudmän som anordnar utbildning i grund- och gymnasieskolan kan därför ansöka till Skolverket om att delta i en försöksverksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

 • 2017-02-13

  Låt förstelärare leda det kollegiala lärandet

  De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Läs mer här.

 • 2017-02-07

  Besök Lärportalen

  Här finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

 • 2017-02-03

  Fler lärare i Läslyftet

  Över 15 000 lärare kan delta i Läslyftet med hjälp av statsbidrag det kommande läsåret. Intresset från kommuner och fristående skolor har varit så stort att bidraget på 86 miljoner kronor inte har räckt till alla som har sökt. Här är hela listan med vilka som har fått pengar. Nytt för i år är också att förskolan kommer att få möjlighet att ta del av statsbidrag.

 • 2017-02-02

  Så leder du svåra diskussioner i klassrummet

  Det är viktigt att alla elever kan känna sig trygga även när starka åsikter i klassrummet går i sär. Då prövas din lärarförmåga att leda svåra diskussioner. "Undervisa om kontroversiella frågor" är ett nytt konkret material från Europarådet som stöder dig i detta arbete.

 • 2017-02-01

  Hjälp dina elever att agera säkert på nätet

  Safer Internet Day infaller i år den 7 februari. Ta gärna tillfället i akt och diskutera säkerhet och källkritik på nätet tillsammans med dina elever. Använd våra guider.

 • 2017-01-20

  Sök statsbidrag – nu öppnar ansökan till flera statsbidrag

  Nu öppnar ansökan till flera nya statsbidrag. Det är skolans eller förskolans huvudman som söker statsbidragen i Mina sidor. I statsbidragskalendern får du en översikt över alla bidrag för 2017.

 • 2017-01-12

  Föreställningar om lek styr fritidspedagogers agerande

  Vad som menas med lek och vad som är syftet med lek skiljer sig mellan olika länder och sociala kontexter. Föreställningarna påverkar fritidspedagogers sätt att organisera lek. Genom att synliggöra föreställningar om lek och prova nya arbetssätt kan fritidspedagoger öppna för nya möjligheter.

 • 2017-01-10

  Personliga och samhälleliga faktorer påverkar undervisning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur samhällskunskapslärare utformar sin undervisning. Hos den enskilde läraren är det vanligt att enskilda faktorer tydligt dominerar över andra. Det visar en licentiatavhandling som också pekar på att påverkansmönstret är mer individuellt än gemensamt.

 • 2017-01-05

  Utökad rätt att läsa upp behörighet på komvux

  Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

 • 2017-01-04

  Uppväxt påverkar nyanländas delaktighet i idrott och hälsa

  För att fler nyanlända elever ska uppnå målen för ämnet idrott och hälsa behöver lärare anpassa undervisningen till nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter