Informationsdag om vuxenutbildning

Den 29 september höll Skolverket en informationsdag för olika företrädare och intressenter av kommunernas vuxenutbildning.

Syftet med dagen var bland annat att informera om regeringens satsningar inom vuxenutbildning och de förändringar som kommer att genomföras med anledning av propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (proposition 2014/15:85).

Statssekreterare Roger Mörtvik inledde dagen. Övriga medverkande var Jan Rehnstam från Utbildningsdepartementet, Johan Vikström från Arbetsförmedlingen, Maria Grahn Sillén och Joacim Strömblad från Centrala studiestödsnämnden, Lisa Ahlström från Skolinspektionen samt ett antal företrädare från Skolverket.

Ladda ner presentationerna

Skolverkets information

Skolverkets information (619 kB)

Regeringens satsningar på vuxenutbildning

Statssekreterare Roger Mörtvik.

Regeringens satsningar på vuxenutbildning (147 kB)

Förändringar med anledning av propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi

Jan Rehnstam, Utbildningsdepartementet.

Förändringar med anledning av propositionen Ökad individanpassning (69 kB)

Skolinspektionens erfarenheter av genomförda inspektioner

Lisa Ahlström, Skolinspektionen.

Skolinspektionens erfarenheter av genomförda inspektioner (109 kB)

Statsbidragens villkor – genomgång av förordningar, ansökning, uppföljning, utbetalning, samverkan, målgrupper

Maria Grahn Sillén och Joacim Strömblad, Centrala studiestödsnämnden.

Statsbidragens villkor (534 kB)

Utbildningskontrakt och traineejobb

Johan Vikström, Arbetsförmedlingen.

Utbildningskontrakt och traineejobb (167 kB)

Senast granskad: 2015-10-06
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner