Förändringar inom vuxenutbildningen

Lagändringar inom vuxenutbildningen trädde i kraft den 1 januari 2016 och ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2016 (SFS 2015:482).

Lagändringarna berör tre övergripande områden:

  • utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning
  • studie- och yrkesvägledning
  • individuella studieplaner.

Du kan läsa mer om lagändringarna inom vuxenutbildningen i underflikarna till vänster. Du kan läsa mer om förslagen i propositionen (prop. 2014/15:85) Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning genom länkarna till höger.

Kontakt

Undervisningsråd
Inger Bergendorff
E-post: inger.bergendorff@skolverket.se

Senast granskad: 2016-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner