Allmänna råd med kommentarer om förskolan (reviderad 2016)

tumnagel

Kommentarerna till rådet om barngruppernas storlek och sammansättning reviderades 2016.

Skolverket arbetar med en revidering av de allmänna råden för förskolan. De nya råden kommer att publiceras 2017 och därför finns de nuvarande råden inte längre att beställa i tryckt form. Det är däremot fortfarande möjligt att ladda ner de nuvarande råden som pdf. Vi beräknar att en tryckt uppdaterad utgåva kommer att finnas att beställa i mars/april 2017.

De allmänna råden för förskolan riktar sig till huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag. Materialet behandlar förskolans uppdrag, styrning och ledning, barngruppens och miljöns betydelse, särskilt stöd och samarbete med hemmet.

Syftet med råden är att stödja och ge vägledning för ökad måluppfyllelse i förskolan.

Ladda ner som PDF (304 KB)
Tipsa: