Kompetensutveckling

1-20 av 35 träffar

 1. It-användning och it-kompetens i skolan

  Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (658 KB)
 2. Fortbildning för rektorer: Måldokument

  Fortbildningen ska vara ett stöd i att fördjupa och utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag (2010:800) och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

  Utgiven år
  2016
  Ladda ner som PDF (101 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
  Gratis, porto tillkommer
  Antal sidor
  7
 3. Vad gör försteläraren?

  Förstelärarens arbetsuppgifter är ofta knutna till ett särskilt undervisningsämne som matematik, svenska, engelska, teknik och naturorienterade ämnen i kombinationen med olika utvecklingsuppdrag.

  Utgiven år
  2015
  Ladda ner som PDF (1215 KB)
 4. Tid för matematik. Erfarenheter från Matematiksatsningen 2009-2011

  Regeringen gav mellan åren 2009 och 2011 Skolverket i uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. I denna bok har vi låtit ett antal lärare och skolor beskriva det utvecklingsarbete de drivit för att förbättran matematikundervisningen.

  Utgiven år
  2012
  Ladda ner som PDF (1594 KB)

  Beställ tryckt version:

  Pris
   45 kr (+porto)
  Antal sidor
  120

Paginering för sökresultat: