Debattartiklar

Vill du ta del av äldre artiklar? Kontakta Skolverkets presstjänst.

 • 2017-02-04

  ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik”

  Skolinspektionens granskning visar att elevernas förmåga att värdera källor brister. Lärarna har en nyckelroll, men var fjärde lärare i grundskolan arbetar inte alls med elevernas förmåga att källkritiskt granska information på internet, skriver Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd.

 • 2016-12-21

  Skolverket svarar på kritiken kring naturbruksprogram

  Skolverket vill bemöta de felaktigheter som förekommer i Annie Hedbergs debattartikel i Jaktjournalen gällande våra förslag till regeringen om förändringar av naturbruksprogrammet.

 • 2016-02-10

  Proven får anpassas för elever med svårigheter

  Märtha Mesterton berättar att hon har diagnosen dyslexi och beskriver (9/2) hur hon känner stress inför de nationella proven i svenska. Så ska man inte behöva känna. Det finns flera möjligheter att anpassa proven för elever med läs- och skrivsvårigheter.

 • 2016-01-13

  Replik DN Debatt: ”Skolverket skriver om kommentarerna till kursplanerna”

  Kommentarmaterialen till grundskolans kursplaner i biologi, fysik och kemi har kritiserats för att det inte tydligt framgår i kommentarmaterialen att undervisningen ska bygga på etablerad vetenskap. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om detta och därför kommer Skolverket att justera och förstärka vissa skrivningar i kommentarmaterialen, skriver Ulrika Lundqvist och Olof Andersson från Skolverket.

 • 2015-05-28

  DN Debatt: ”Särskilt begåvade elever ska få bättre stöd och stimulans”

  Risk för utanförskap. Särskilt begåvade elever riskerar att fara illa om inte ­skolan fångar upp dem i tid. Alla elever måste kunna få utmaningar på rätt nivå. I dag ­presenterar vi ett stödmaterial som ska hjälpa skolan att både stimulera och ­stötta denna elevgrupp, skriver Kjell Hedwall och Johan Börjesson, Skolverket.

 • 2015-04-22

  Välkommen att anlita lärlingar, Carl Bennet!

  Möjlighet att anställa lärlingar finns sedan 1 juli förra året, skriver Skolverket och Lärlingscentrum i en replik till Carl Bennet (14/4).

 • 2014-12-14

  Ge unga bättre stöd för beslut

  För många elever är gymnasievalet ångestfyllt. Både samhället och de enskilda eleverna skulle tjäna på att skolorna bygger ut och förstärker kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen, skriver Anna Ekström, Skolverket, och Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen på GP Debatt den 14 december 2014.

 • 2014-08-28

  Ökad skillnad mellan skolor är ett problem

  I en ledarartikel i Folkbladet kritiserar Widar Andersson Skolverkets slutsatser om konsekvenser av det fria skolvalet. Hans kritik bygger dock på felaktiga påståenden.