Vad är Skolverket?

Skolverket arbetar för att alla barn, ungdomar och vuxna i Sverige ska få en bra utbildning i förskolan, skolan och fritidshemmen.

Vi arbetar också för att alla ska känna sig trygga i skolan och få rätt hjälp för att nå målen. Målen är de resultat som alla elever ska nå i ett visst ämne i en viss årskurs.

Skolverket är en statlig myndighet och arbetar åt Utbildningsdepartementet. Vi ger stöd till personal och chefer på skolor och i kommuner.

Senast granskad: 2009-08-27
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation