Skolverkets ledning

Skolverkets generaldirektör leder arbetet.

Skolverket har fyra avdelningar:

  • avdelningen för utbildning
  • avdelningen för utveckling
  • avdelningen för utvärdering
  • avdelningen för administration

Avdelningen för utbildning

Vi bestämmer vad de olika kurserna i skolan ska innehålla
och vad eleverna ska kunna för att få ett visst betyg.
Vi ger råd om hur lärarna ska arbeta i skolan
och vi utformar nationella prov.
Nationella prov är prov som alla elever
i samma årskurs i hela Sverige gör.

Avdelningen för utveckling

Vi hjälper kommuner och skolor
att göra undervisningen bättre.
Vi fortbildar lärare och rektorer
och berättar om forskning.
Fortbilda betyder att man studerar vidare
inom ett område där man redan har utbildning.

Avdelningen för utvärdering

Vi beskriver skolornas arbete med hjälp av siffror
till exempel hur många elever som får godkända betyg.
Vi frågar också lärare och elever vad de tycker.

Sedan undersöker vi vad vi har fått veta.
Vi vill ta reda på vad som har fungerat bra eller dåligt,
så att skolorna kan bli ännu bättre i framtiden.

Avdelningen för administration

Vi ser till att Skolverkets personal
kan arbeta så bra som möjligt.

Senast granskad: 2009-10-06
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation