Så här arbetar Skolverket

Vi skriver regler

Vi skriver regler som alla skolor måste följa.
Vi bestämmer vad de olika kurserna i skolan ska innehålla och vad eleverna ska kunna för att få ett visst betyg.
Vi ger råd om hur lärarna ska arbeta i skolan och vi utformar nationella prov.
Nationella prov är prov som alla elever i samma årskurs i hela Sverige gör.

Vi stödjer förskolor och skolor i deras utveckling

Vi hjälper förskolor och skolor
att göra undervisningen bättre.
Om eleverna har problem
ger vi lärarna stöd
så att de kan hjälpa sina elever bättre.
Eleverna kan behöva mer hjälp i
matematik och språk.
Eller träna mer på att läsa och skriva.

Vi fortbildar lärare och rektorer
och berättar om forskning.
Fortbilda betyder att man studerar vidare
inom ett område där man redan har utbildning.

Vi tar reda på om skolorna har fungerat bra

Vi beskriver skolornas arbete,
till exempel hur många elever som får godkända betyg.
Sedan undersöker vi vad vi har fått veta.

Vi vill ta reda på vad som har fungerat bra eller dåligt,
så att skolorna kan bli ännu bättre i framtiden.

Vi tar också reda på om eleverna i Sverige
har lärt sig lika mycket
som elever i andra länder.

Senast granskad: 2009-08-27
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation