Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av två skolformer; kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolformerna följer samma läroplan, men har olika kursplaner och ämnesplaner. Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.

Läroplan för vuxenutbildningen

Läroplanen gäller för båda skolformerna inom vuxenutbildningen.

Ladda ner eller beställ läroplan för vuxenutbildningen

Kommunal vuxenutbildning

i svenska för invandrare (sfi)

Ladda ner eller beställ kursplan med kommentarer Kursplanen på olika språk

på grundläggande nivå

Ladda ner eller beställ kursplaner

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser (SKOLFS 2016:67)

Länken ovan är till den ändringsföreskrift som kommer att gälla fr.o.m. 2017-01-01. Den nya kursplanen i svenska som andraspråk och de nationella delkurserna kommer inom kort att publiceras i PDF-format och kommer då även att kunna beställas i tryckt format.

på gymnasial nivå

Sök ämnesplaner


Särskild utbildning för vuxna

Grundläggande nivå: kursplaner med kommentarer

Ändringsföreskrift SKOLFS 2013:18 om verksamhetspoäng

Gymnasial nivå - ämnesplaner särvux

Senast granskad: 2016-06-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner