Nya avsnitt i läroplanerna för förskoleklassen och fritidshemmet

Sedan den 1 juli 2016 finns det två nya delar i grundskolans läroplan (och även i läroplanerna för sameskolan och specialskolan) Förskoleklassen och Fritidshemmet.

De nya läroplansdelarna förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll och ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten. Dessutom är avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderad.

Läs mer om förändringarna och vilket stöd Skolverket erbjuder i arbetet:

Förskoleklassen

Fritidshemmet

Senast granskad: 2016-12-07
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten