Leda digitalisering

Kompetensutveckling för dig som huvudman eller skolledare som har identifierat digitalisering som ett utvecklingsområde.

Därför ska du delta

  • Du får ökad kunskap kring vad digitaliseringen innebär för organisationen, skolan och undervisningen
  • Du får ökad färdighet att leda digitaliseringen i din organisation

För vem

Huvudman och skolledare.

De som identifierat att:

  • digitalisering är ett utvecklingsområde för organisationen,
  • ser behov av att lära känna sin organisations styrkor och utvecklingsområden,
  • önskar kompetensutveckling tillsammans med kollegor
  • önskar ett processtöd för utvecklingsarbete.

Det här är Leda digitalisering

Leda digitalisering är ett processtöd för skolledare och huvudmän att inventera den egna verksamheten samtidigt som det ger ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå. Syftet med processtödet är att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden för att slutligen landa i en genomarbetad och förankrad utvecklingsplan på skol- och/eller huvudmannanivå.

I insatsen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur digitaliseringen påverkar samhället och skolan. Man får en ökad förståelse för den potential som finns genom digitalisering av undervisning och administration och hur den potentialen kan realiseras. Insatsen bidrar till att ge bättre förutsättningar att leda en organisations digitala utveckling.

Insatsen genomförs i form av en process i flera steg som syftar till att huvudmän och skolledare ska utveckla en samsyn och plan kring hur digitaliseringen kan organiseras och ledas.

När får jag tillgång till materialet?

I vår presenteras materialet på lärportalen.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-12-12