Kreativa vägledningsmetoder inom grund- och gymnasiesärskolan

Elevens individuella utvecklingsplan är ett viktigt verktyg i den pedagogiska utvecklingen likaså elevens uppfattning om sin egen kunskapsutveckling.

Därför ska du delta

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig kreativa vägledningsmetoder i grund- och gymnasiesärskolan. Fokus på personcentrerad vägledning utifrån elevens behov och den individuella utvecklingsplanen i samverkan med skolans personal, vårdnadshavare och handledare för arbetsförlagd lärande (APL).

Det här får du

Karriärteorier och kreativa vägledningsmetoder. Verktyg för dokumentation av kunskaps- och färdighetsutveckling i såväl utbildningen, som under APL, med syfte att synliggöra elevens färdigheter kopplat till utbildningens lärandemål för att underlätta övergången till studier eller arbete.

Vem

Studie och yrkesvägledare, lärare, skolledare, kuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer.

Vad

I kursen ingår laborationsövningar i studios med kvalificerat feed-back av lärare och deltagare. Gruppdeltagarna genomför också ett grupparbete på Skype med de andra deltagarna.

Kursledare: Svea Maria Kuoppa och Cecilia Stigedahl Stenberg

Var

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Omfattning

2X2 dagar  24 – 25 april och 9 – 10 maj 2017

Anmälan

Sista anmälningsdag 3 februari 2017    

Länk till anmälan

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Skola och arbetsliv samt vidare studier

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-12-08