Fortbildning om nyanländas lärande

Rektors, lärares och annan personals kompetens är viktig för att stärka nyanlända elevers möjligheter att nå målen i skolan.

Senast granskad: 2016-10-27
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation