Studera via Lärarlyftet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Lärarlyftet pågår fram till utgången av 2018.

Lärare och fritidspedagoger kan säkra sin behörighet

Vi har behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer. Även fritidspedagoger kan läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen. Det finns möjlighet att läsa hela eller delar av speciallärarutbildningen. Vi erbjuder fler specialiseringar att söka inom speciallärarutbildningen.

Det finns platser kvar på många kurser

Läs mer på vår sida kurser och ansökan

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-10-18