Fritidspedagoger

Du som är fritidspedagog med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem kan läsa kurser i de praktisk-estetiska ämnena idrott och hälsa, bild och slöjd. Kurserna är på 30 högskolepoäng, de flesta går på halvfart och ges runt om i landet. Det kan finnas platser kvar på kurser som startar våren 2017.

Villkor för deltagande

För att delta måste du vara anställd i en kommun eller hos en enskild huvudman och ha en examen enbart inriktad mot arbete i fritidshem eller mot enbart förskola och fritidshem. Du behöver dock inte undervisa i ett praktisk-estetiskt ämne för att kunna studera.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

Flera av de högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Möjlighet till lärarlegitimation

Efter avslutad kurs kan du ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6. Nu finns även andra möjligheter till legitimation för dig som är fritidspedagog:

Möjligheter till legitimation för fritidspedagoger

Din ansökan - steg för steg

  1. De kurser vi erbjuder till våren 2017 finns i kurskatalogen. Så öppna den, botanisera och sen kan du klicka på den kurs du är intresserad av. Då kommer du till den högskola eller det universitet som anordnar kursen.
    Kurskatalog våren 2017 (27 kB)
  2. Ta del av informationen på högskolans eller universitetets hemsida.
  3. Sen ansöker du själv via www.antagning.se. Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Den skickar du in separat, till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.
    Du som gjort en ansökan via www.antagning.se kan numera skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt.
  4. Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se.
Senast granskad: 2016-12-06