Undervisa nyanlända elever- för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.

För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt. Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling.

Därför ska du delta

  • Få kunskap om hur elevernas kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen stärks på såväl elevens modersmål, som på det svenska språket.
  • Hitta samarbetsformer för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen som gynnar elevernas lärande.

Vad

Kursen innehåller värdegrund, språk- och kunskapsutveckling, flerspråkighet, samarbete för elevens bästa samt planering och genomförande av undervisning.

För vem

Modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, klass- och ämneslärare i grundskolan och på introduktionsprogrammen i gymnasiet.

Hur

  • Distansundervisning med ett fåtal fysiska träffar på kvartsfart.
  • På distans
  • Seminarieserie

Deltagandet är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själva för.

Omfattning

Start hösten 2016 och våren 2017. För deltagare som genomför kurs finns det möjlighet att antingen få intyg eller högskolepoäng om examinationsuppgift har godkänts.

Anmälan till kursen

Kursen är nu fullbokad för start våren 2017.

Distansundervisning med ett fåtal fysiska träffar på kvartsfart:

Högskolan Kristanstad Sista dag för anmälan till vårens kurs är 18 november 2016.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-12-12