Studie- och yrkesvägledning i en ny tid

Vad händer med undervisningen, samtalen och studie- och yrkesorienterande i aktiviteter som webbaseras?

Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att stärka det gemensamma uppdraget att göra studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar. Efter utbildningen ska du kunna planera och genomföra ett webbaserat studie- och yrkesvägledande inslag i verksamheten. Du får också kunskaper i att hantera vägledande/handledande kommunikation som sker utanför det traditionella rummet.

Upplägg

Kursen omfattar två stycken tvådagarsträffar på campus. Det första tillfället är på Högskolan Väst i Trollhättan och det andra på Campus Varberg. Gruppmöten och handledning mellan träffarna sker via Adobe Connect.

Målgrupp

  • Grupper bestående av studie- och yrkesvägledare och lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen
  • Personallag från vägledningscentra eller motsvarande
  • Enskilda sökande inom ovanstående yrkeskategorier i mån av plats

Utbildningsansvarig

Malmö högskola

Tid och plats

Kurstillfälle 1: den 9-10 mars i Trollhättan, 2017
Kurstillfälle 2: den 4-5 maj i Varberg, 2017

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och deltagarna står för resa och uppehälle.

Anmälan

Sista dag för att ansöka till kursen är den 1 december 2016.

Anmäl dig genom denna att klicka på denna länk till ”SYV i en ny tid”
 

Senast granskad: 2016-10-26