Fortbildning om nyanländas lärande

Lärares och annan personals kompetens är viktig för att stärka nyanlända elevers möjligheter att nå målen i skolan.

Utbildningar och kurser

Webbkurs Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Utbildningar och kurser hösten 2016

Att vägleda nyanlända elever Undervisa nyanlända elever - för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång

Under hösten kommer information om fortbildningsmöjligheter inom flera områden, som rör nyanlända elevers lärande, till exempel:
- språkintroduktion på gymnasiet,
- sent anlända elever med kort skolbakgrund samt
- elevhälsa och nyanlända elevers lärande.

Senast granskad: 2016-08-12