Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Nästa anmälningsperiod är den 17 april – 12 maj.

Motverka rasism och främlingsfientlighet
(Bild: Forum för levande historia)

Därför gör vi kursen

Skolverket och Forum för levande historia ger kursen i samarbete med tio lärosäten. Den syftar till att stärka förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism. Kursdeltagarna tar med kunskaper från kursen i arbetet med verksamhetens likabehandlingsplan och stärker sin förmåga och kompetens att leda samtal om kontroversiella frågor med barn och elever samt i kollegiet. Kursen ger deltagarna perspektiv på rasism, främlingsfientlighet och mångfald i historien och i dag. Målet är att kursdeltagarna utvecklar kunskaper i att bedriva och utveckla ett långsiktigt systematiskt och lokalt förankrat arbete.

Ni kan delta

Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Då och där

Kursen omfattar fyra campusförlagda heldagsträffar fördelade över vårterminen 2017. Dessa träffar inkluderar föreläsningar, seminarier och övningar. Däremellan bedrivs självstudier i form av webbföreläsningar, litteraturstudier och kursuppgifter.

Kursen ges vid följande lärosäten

Du ser preliminära datum för campusträffar vårtermin 2017. Vi uppdaterar och fastställer datumen så snart vi får besked från lärosäten.

 • Göteborgs universitet: datum för campusträffar kommer
 • Högskolan Dalarna: 30 januari, 6 mars, 3 april och 15 maj
 • Linköpings universitet (Campus Norrköping): 10 mars, 7 april, 5 maj och 16 juni
 • Luleå tekniska universitet: 11 januari, 8 februari, 9 februari och 22 mars
 • Malmö högskola:  campusträffar 30 januari, 2 mars, 3 april och 9 maj
 • Stockholms universitet: campusträffar 17 mars, 28 april, 19 maj och 16 juni
 • Södertörns högskola: 10 februari, 10 mars, 7 april och 12 maj
 • Umeå universitet: 23 januari, 1 mars, 10 april och 31 maj
 • Uppsala universitet: campusträffar 25 januari, 8 mars, 27 april och 16 maj
 • Örebro universitet: campusträffar 7 februari, 9 mars 7 april och 10 maj

Förskolechef/rektor ansvarar

All forskning om skolutveckling visar att förskolechefens eller rektorns ledarskap och engagemang för ett utvecklingsarbete är avgörande för om det får effekt eller inte.

Förskolechef/rektor:

 • ansvarar för anmälan av 3-6 kursdeltagare. Dessa ska ges möjlighet att fullfölja kursen och därefter även fortsätta att driva arbetet i verksamheten
 • ser till att kursdeltagarna är informerade om innebörd och omfattning av kursen
 • kommer överens med kursdeltagarna om lämpliga tillfällen för aktiviteter i verksamheten, kopplade till kursen
 • ger goda förutsättningar i form av tid för kursdeltagarna att delta i kurstillfällena, läsa kurslitteraturen och genomföra de uppgifter kursen innehåller

Anmälan

Anmälan ska göras av rektor eller förskolechef (se ovan) på länken nedan. Nästa anmälningsperiod är den 17 april – 12 maj.

Information och frågor

skolverket@reachem.se

I samverkan med

Forum för levande historia
Senast granskad: 2016-12-14