Läslyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare. Läslyftet pågår med statsbidrag läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Det här får du

- Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
- Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik
- Verksamhetsnära kompetensutveckling

Kort om Läslyftet

Utbildning för språk-, läs och skrivutvecklare - sök!

Huvudmän som vill utveckla sitt kvalitetsarbete med språk-, läs- och skrivutveckling har möjlighet att anmäla deltagare till en utbildning. Välkommen med din ansökan från den 13 februari till den 29 mars 2017.

Läs mer om utbildningen

Det här är Läslyftet

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

För vem

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Materialet finns fritt tillgängligt. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen därmed starta när ni vill.

Det här händer läsåret 2017/18

Inledande konferenser läsåret 2017/18

Den inledande konferensen syftar till att inspirera och informera inför arbetet med Läslyftet. Dagen kommer att handla bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna. Ann S Pihlgren kommer att föreläsa och du får möjlighet att träffa representanter från handledarutbildningen. Det kommer också att erbjudas tillfällen till samtal exempelvis om utmaningar man kan ställas inför i rollen som handledare.

Målgrupp

Handledare inom grund- och gymnasieskolan, samt motsvarande skolformer, vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet för läsåret 2017/18.

Orter och datum

15/5 Malmö,Clarion Live
22/5 Arlanda,Clarion Arlanda
23/5 Karlstad,Karlstad CCC
24/5 Göteborg,Svenska mässan
29/5 Stockholm,Münchenbryggeriet

Anmäl dig 22 mars - 26 april

Länk till anmälan skickas med e-post den 22 mars.

Frågor om innehållet i konferensen?
Vänligen kontakta laslyftet@skolverket.se

Frågor om t ex lokaler och mat?
Vänligen kontaktaskolverket@reachem.se

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan syftar till att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Det finns en modul för förskolan på Läs- oc skrivportalen och Skolverket kommer att ta fram mer material under 2017.

Förskolan har fram till 2017 inte omfattats av Läslyftets statsbidrag eller handledarutbildning. Regeringen har nu gett Skolverket möjlighet att fördela ytterligare statsbidrag riktat mot förskolan. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner och ansvariga för fristående förskolor senare i vår. Mer information kommer.

Inledande rektorskonferens inom Läslyftet och Specialpedagogik för lärande

Under våren 2017 har du som skolledare möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens som fokuserar på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Läslyftet och Specialpedagogik för lärande under läsåret 2017/18.

Under dagen får du ta del av information från Skolverket, inspirerande föreläsningar och fördjupande samtal med andra skolledare. Konferensen äger rum på fyra orter.

Målgrupp

  • Skolledare inom grund- och gymnasieskolan vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.
  • Språk-, läs- och skrivutvecklare som har deltagit, deltar eller kommer att delta i NCS utbildning och vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.

Orter och datum

Göteborg 25 april
Stockholm 26 april
Arlanda 3 maj
Malmö 4 maj

En uppföljning av arbetet med kompetensutvecklingsinsatserna erbjuds våren 2018.

Anmäl dig med start den 29 mars

Anmälan till konferensen öppnar den 29 mars 2017. Du väljer själv vilken ort du önskar delta på. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller. Program samt länk till anmälan kommer.

Anmälan för tillfälle 1 och 2 stänger 18 april.
Anmälan för tillfälle 3 och 4 stänger 25 april.

Kontakta oss vid frågor

Har du övriga frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post laslyftet@skolverket.se.

Det här händer läsåret 2016/17

Uppföljande rektorskonferens mars 2017

Rektorer som under läsåret 2016/17 leder Läslyftet med statsbidrag är välkomna till någon av de två uppföljande endagskonferenser som arrangeras i mars 2017.

Konferensen hålls på två orter:

  • Stockholm, 21 mars 2017 (Münchenbryggeriet)
  • Göteborg, 27 mars 2017 (Clarion Hotel Post)

Stöd för rektor att leda utvecklingsarbete

Syftet med konferensen är att inspirera och stödja dig som rektor att leda ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete utifrån Läslyftet. Under konferensdagen får du ta del av information från Skolverket och lyssna till Jan Håkansson föreläsning ”Skolutvecklingens ledarskap – strategier och innehåll, möjligheter och utmaningar”. Du ges också möjlighet att genom gruppdiskussioner med kollegor dela erfarenheter som rör årets arbete med Läslyftet. Konferensen gästas också av skolledare som delar med sig av sina erfarenheter.

Personlig inbjudan gäller

För att kunna delta i konferensen ska du ha fått en personlig inbjudan. Saknar du en sådan kontakta din huvudman.

Kontakta oss vid frågor

Har du övriga frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post laslyftet@skolverket.se.

Program för konferensen (877 kB)

Så går det till

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor och förskolechef som tillsammans med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor och förskolechef i samverkan med lärare och förskollärare.

Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Diskussionsunderlaget "Planera och organisera för Läslyftet" syftar till att underlätta planeringsarbetet och skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB)

Läs om pågående handledarutbildningar inom Läslyftet

Besök Läs- och skrivportalen

Gå till Läs- och skrivportalen

Statsbidrag

De huvudmän som planerar att delta i Läslyftet har möjlighet att ansöka om statsbidrag. Bidraget syftar till att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. 

Läs mer om statsbidrag för Läslyftet

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Läslyftet erbjuder också i samarbete med Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling en utbildning för språk- läs- och skrivutvecklare. Syftet är att ge bättre förutsättningar för huvudmän och skolor att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till ökad måluppfyllelse.

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet samt i samråd med Skolverket. Syftet med utvärderingen är att generera kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering i juni 2018. Delrapporterna finns publicerade i Skolverkets publikationsdatabas. Där finns också utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång 2014/15.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Till publikationsdatabasen

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-02-02