• Datum: 2017-03-09
  • Omfattning: 1 dag
  • Plats: Malmö

Skolbibliotek för lärande

Välkommen till en dag om säker och ansvarsfull användning av nätet. På konferensen får du bekanta dig med forskning, kompetensutveckling och praktiska exempel för skola och bibliotek. Allt detta kopplas till arbetet med elevers medie- och informationskunnighet. Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på mat och fika.

Konferensen är fullsatt - anmäl dig till väntelistan

Du anger i anmälan vilken workshop du önskar att delta i. På konferensen får du en namnlapp där det står vilken lokal du ska vara i. Du som är skolbibliotekarie kan anmäla en lärare och annan skolpersonal som du samarbetar med. Anmäl dig till väntelistan

Målgrupp

  • Skolbibliotekarier
  • Skolbibliotekssamordnare
  • Lärare och annan skolpersonal som samarbetar med skolbibliotekarier

Tid och plats

Den 9 mars 2017, kl. 08.30 – 16.30, registrering och kaffe från kl. 08.30

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

Program

09.00-10.00 Skolverkets material för kompetensutveckling: Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket

10.00−11.00 Ungas nätliv och vuxnas ansvar: Elza Dunkels, docent vid Umeå universitet

11.00-11.15 Bensträckare

11.15-12.00 Elevers demokratiska förmågor i en digital tid: Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Säkert nätliv i skolans vardag: Anette Holmqvist, Fredrik Ernerot, skolbibliotekarie i Göteborg och Susanne Bergqvist, skolbibliotekarie i Höllviken

13.45-15.00 Workshoppar inklusive kaffe

15.00-16.00 Informationssäkerhet – vad är det? Kristina Alexanderson, chef Internet i skolan, Stiftelsen för internetinfrastruktur

16.00 Sammanfattning av workshoppar och avslutning

16.30 Slut

Skriv ut programmet (1,0 MB)

Ta gärna med en smartphone, surfplatta eller bärbar dator till konferensen.

Kontakt

Frågor om programmet: Anette Holmqvist, Skolverket

E-post: anette.holmqvist@skolverket.se

Tel via växel: 08-527 332 00

Frågor om anmälan: Reachem

E-post: skolverket@reachem.se

Tel: 08-410 30 150