• Datum: 2016-12-15
  • Tid: 09:30 - 15:00
  • Omfattning: 1 dag
  • Plats: Nacka, Stockholm

Ide´- och stödkonferens för skolor som söker statsbidraget Främja lärling

Välkommen till Skolverkets lärlingscentrums konferens. Syftet med konferensen är att inspirera och ge stöd till skolor att söka statsbidrag för att starta och vidareutveckla gymnasial lärlingsutbildning. Under dagen får du veta mer om hur du skriver en bra ansökan, samt möjlighet att inspireras av utvecklingsarbeten som bedrivits med medel från tidigare ansökningsomgångar. Du får också information om en kampanj som syftar till att skapa intresse för gymnasial lärling inom industritekniska programmet.

Sista anmälningsdag är 9 december.

Länk för anmälan

Program Ide´- och stödkonferens för skolor som söker statsbidraget Främja lärling (74 kB)

Innehållsansvar: Sylvia Tutzauer Lindqvist