Hela kalendariet - Kompetens & fortbildning

Här visas de konferenser, seminarier och utbildningar som arrangeras av Skolverket, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där myndighetens medarbetare deltar. Skolverket informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor. • Datum: 25 jan
 • Tid: 09:30 - 14:30
 • Bett-mässan i London

Möt Skolverket på Bett 2017


 • Datum: 26 jan
 • Tid: 13:00 - 19:00
 • Bett-mässan i London

Anmäl dig till Nordic@Bett • Datum: 1 mar
 • Helsingborg
 • flera dagar

Att starta lärlingsutbildning


 • Datum: 9 mar
 • Malmö
 • 1 dag

Skolbibliotek för lärande


 • Datum: 14 mar
 • Stockholm
 • flera dagar

Gymnasial lärlingsanställning – hur går det till?


 • Datum: 12 maj
 • Tid: 09:30 - 17:00

Rikskonferens för modersmålslärare i arabiska