Fortbildning för fritidspedagoger

Genom att studera inom Lärarlyftet ökar du dina möjligheter att få mer ansvar i skolan och att undervisa som lärare. Vi erbjuder kurser i praktisk-estetiska ämnen. När du avslutat dina studier kan du ansöka om lärarlegitimation.

Fritidspedagog med elever

Lärarlyftet för fritidspedagoger

Du som är anställd i en kommun eller hos en enskild huvudman och har en examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem, kan läsa kurser i ett eller två praktisk-estetiska ämnen: bild, musik, idrott och hälsa, slöjd, samt i hem- och konsumentkunskap.

Kurser för fritidspedagoger

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Kompetensutveckling: Här får du möjlighet att diskutera vad elevinflytande är och kan vara i undervisningen, varför det är viktigt och hur det kan gestalta sig. Du får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet och normkritiskt arbete, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering.

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälningstiden löper fram till den 9 december.

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Senast granskad: 2016-11-08