• Datum: 2017-03-14
  • Omfattning: flera dagar
  • Plats: Stockholm

Gymnasial lärlingsanställning – hur går det till?

Skolverkets lärlingscentrum välkomnar dig som vill komma igång med gymnasial lärlingsanställning. Konferensen är en utvecklingskonferens som bygger på befintlig erfarenhet av gymnasial lärlingsutbildning. Syftet är att du ska få ökad kunskap om gymnasial lärlingsanställning och diskutera utifrån konkreta exempel från andra skolor.

Målgrupp

Rektorer, lärare, och studie- och yrkesvägledare, skolchefer och samordnare. Vi ser gärna att flera personer från samma skola deltar.

Tid och plats

Stockholm, Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1
14-15 mars 2017

Tider första dagen: 10.00 - 17.00. Kaffe och registrering från kl. 09.00.
Tider andra dagen: 08.30 - 15.30

Innehåll

Innehållet dag ett består av information, föreläsningar och möten med företag och skolor som redan skaffat sig erfarenhet av anställda gymnasielärlingar. Initiativet svensk gymnasielärling presenteras.
Andra dagen genomförs som en så kallad Open Space konferens. Konceptet bygger på att deltagarnas egna frågeställningar skapar dagordningen. Programmet leds av Skolverkets Lärlingscentrums personal.

Aktuella frågeställningar:

  • Vad innebär gymnasial lärlingsanställning?
  • Hur kan organisationen påverkas när apl-platsen blir elevens arbetsgivare och eleven är arbetstagare?
  • Hur kommer arbetsgivare och skola kunna samverka för en utbildning av hög kvalitet?
  • Hur planeras undervisningen och hur bedöms elevens kunskaper på apl?
  • Hur påverkas lärarrollen?

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Skolverket bjuder på lunch och fika under dagarna, middag på kvällen samt logi.

Till anmälan