• Datum: 2017-03-01
 • Omfattning: flera dagar
 • Plats: Helsingborg

Att starta lärlingsutbildning

Skolverkets lärlingscentrum välkomnar dig som vill komma igång med lärlingsutbildning. Konferensen är på grundläggande nivå och syftar till att du ska få ökad kunskap om gymnasial lärlingsutbildning och konkreta exempel från andra skolor.

Målgrupp

Rektorer, lärare, och studie- och yrkesvägledare, men även skolchefer, samordnare, politiker eller andra berörda. Vi ser gärna att flera personer från samma skola deltar.
Observera att denna konferens endast är tänkt för dig som inte deltagit i någon av Lärlingscentrums konferenser tidigare. Lärlingscentrum arrangerar också riktade konferenser för vuxlärling och särskild utbildning för vuxna.

Tid och plats

Helsingborg, Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6

1-2 mars 2017

Tider första dagen: 10.00 - 17.00. Kaffe och registrering från kl. 09.00.
Tider andra dagen: 08.30 - 15.30

Innehåll

Innehållet består av information, föreläsningar och tid för erfarenhetsutbyte.
Första dagen är gemensam för alla deltagare. Andra dagen delas upp i olika skolformer, Gymnasiet, Vuxenutbildning och Gymnasiesärskolan. De olika grupperna leds av Skolverkets Lärlingscentrums personal med ansvar för respektive skolform.

Aktuella frågeställningar:

 • Vad innebär gymnasial lärlingsutbildning?
 • Hur kan organisationen byggas upp efter lärlingsutbildningens förutsättningar?
 • Hur får lärlingen en utbildning av hög kvalitet?
 • Hur planeras undervisningen och hur bedöms elevens kunskaper på apl?
 • Hur påverkas lärarrollen?
 • Vad gäller kring lärlingar i gymnasieskola respektive vuxenutbildning
 • Organisation och kvalitet i lärlingsutbildningen
 • Möten med bl.a. lärlingskoordinator, lärlingslärare, handledare och lärling
 • Om Lärlingscentrums uppdrag och aktuella statsbidrag
 • Forskning om lärlingsutbildning

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Skolverket bjuder på lunch och fika under dagarna, middag på kvällen samt logi.

Till anmälan