• Datum: 2017-03-09
  • Tid: 09:30 - 15:30
  • Plats: Stockholm, Skolverkets lokaler, Fleminggatan 14

Apl-utveckling för rektorer

Du som är rektor med ansvar för yrkesutbildning på gymnasial nivå är välkommen till en dag om kvalitetsutveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Målgrupp

Rektorer med ansvar för yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Innehåll

  • Kvalitet i apl
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor om apl
  • Information om apl-utvecklarutbildning, nationella apl-utvecklare och handledarutbildning
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Anmälan

Anmälan sker till: apl-administration@skolverket.se

Ange namn, skola/utbildningsanordnare, ort och ev. specialkost.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 23 februari.

Dagen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Kontakt

Frågor om konferensens innehåll ställs till undervisningsråden Christina Grönvik, christina.gronvik@skolverket.se eller Cecilia Wigerstad, cecilia.wigerstad@skolverket.se.

Innehållsansvar: Christina Grönvik