Fokus på yrkesutbildningens år

Under 2016 satsar Skolverket för att öka attraktionskraften i yrkesutbildningarna. Det är regeringen som har utnämnt 2016 till yrkesutbildningens år.

Logga yrkesutbildningens år

Bland annat arrangeras både yrkes-SM och yrkes-EM under 2016. I år hålls yrkes-EM, eller EuroSkills, på Svenska mässan i Göteborg den 1-3 december. Det är första gången Sverige arrangerar en internationell yrkestävling.  Skolverket kommer att delta i båda evenemangen på olika sätt.

Skolverket kommer att rikta sina insatser främst till elever i högstadiet och deras föräldrar. Vi bygger vidare på den gymnasievalskampanj som vi har drivit sedan 2013 med huvudfokus på gymnasieinfo.se.

Med anledning av yrkesutbildningens år arrangeras dessutom ett antal konferenser om yrkesutbildning. Till exempel anordnar vi en lärlingskonferens den 30 november i samband med yrkes-EM i Göteborg. Håll utkik både i Skolverkets och i World Skills Swedens kalendarier.

Länk till kalendariet - Från skola till arbetsliv Länk till WorldSkills Swedens kalendarium

Yrkesutbildningens år

Bakom initiativet Yrkesutbildningens år står LO, Svenskt Näringsliv och Regeringen genom Utbildningsdepartementet. De har beslutat att satsa extra resurser för att lyfta den svenska yrkesutbildningen och möta arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft. Dessa intressenter står också bakom World Skills Sweden, som har i uppdrag att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrkesutbildningar. Det gör de bl a genom att anordna och driva yrkestävlingar som Yrkes-SM samt ansvara för det svenska Yrkeslandslaget. Som tidigare kommer Worlds Skills Sweden att ta fram ett yrkeslandslag med unga kompetenser till 2016. De tävlande är max 25 år och har alla gått en yrkesutbildning.

Yrkes-SM

Trädgårdsanläggning, Camilla Youngsbrand. Yrkes-SM 2014 Umeå. Foto: WorldSkills Sweden

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar inom ett flertal områden såsom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Evenemanget arrangeras vartannat år och i år går det av stapeln i Malmö den 11-13 maj. Genom tävlingar och uppvisningar tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30-40-tal yrken. Skolor och allmänhet erbjuds att besöka arrangemanget för att få möjlighet att titta, fråga och själva få pröva på.

Yrkes-EM, EuroSkills

I år hålls EuroSkills på Svenska mässan i Göteborg den 1-3 december. Det är första gången Sverige arrangerar en internationell yrkestävling. EuroSkills hålls jämna år och runt 500 yrkesverksamma från ca 27 länder deltar i tävlingarna.

För att eleverna i grundskolan som gör studiebesök till EuroSkills ska vara så förberedda som möjligt inför besöket har GR Skola Arbetsliv på uppdrag av Skolverket tagit fram en lärarhandledning med praktiska övningar. Handledningen vänder sig främst till lärare som undervisar i årskurs 7-9 och är tänkt att fungera som ett stöd i skolans arbete med studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Lärarhandledning inför besöket på EuroSkills (4,0 MB)

Senast granskad: 2016-10-25