Detta är Lärlingscentrum

På uppdrag av regeringen har Skolverket startat ett lärlingscentrum. Målet är att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Gymnasial lärlingsutbildning finns inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

Lärlingscentrum arbetar långsiktigt, aktivt, uppsökande, utåtriktat och konsultativt med insatser riktade till olika målgrupper. Vi stödjer på olika sätt huvudmän och skolor men även arbetslivsorganisationer och arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl). 

Detta gör Lärlingscentrum

  • Sprider kunskap och främjar intresse för gymnasial lärlingsutbildning.
  • Skapar mötesplatser riktade till olika målgrupper för att stärka och utveckla lärlingsutbildning.
  • Ger vägledning och konsultation, både till de som redan arbetar med lärlingsutbildning och de som ännu inte startat. 
  • Möjliggör nätverksbyggande för de som arbetar med lärlingsutbildning.
  • Stöttar vissa enskilda initiativ och utvecklingsprojekt inom skola-arbetsliv.

Kontakt

Behöver du någon att bolla med? Undrar du hur ni ska göra eller hur ni ska komma igång? Kontakta Lotta Naglitsch, föreståndare för Lärlingscentrum, så försöker hon hjälpa dig eller lotsa dig vidare. Du är också välkommen att komma med önskemål och synpunkter på vad vi kan arrangera och hjälpa till med. 
larlingscentrum@skolverket.se eller telefon: 08 - 527 334 89.

Vill du veta mer om hur andra skolor arbetar med lärlingsutbildning? Eller har du frågor om Lärlingscentrums konferenser? Kontakta Björn Wärnberg, nationell lärlingssamordnare.
bjorn.warnberg@uddevalla.se eller telefon 0522-697668,
och 0761 - 17 23 70.

Via Skolverket kan även du komma i kontakt med en nationell apl-utvecklare som kan stödja skolor i strategiskt arbete kring arbetsplatsförlagt lärande. En del av apl-utvecklarna har särskild inriktning mot lärling. Läs mer

Senast granskad: 2017-01-23