Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

I början av maj kommer huvudmän att kunna ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ska ge skolor möjlighet att ge betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Mer information kommer på den här sidan. Vi kommer också att informera berörda huvudmän innan ansökningsperioden öppnar.

Kriterier för deltagande

De kriterier för deltagande som hittills nämnts är att:

  • det ska finnas intresse hos rektor och lärare på berörd skolenhet att delta,
  • berörda elever och vårdnadshavare ska ha fått möjlighet att yttra sig,
  • huvudmän med fyra skolenheter eller fler kan delta med högst en fjärdedel av sina skolenheter och
  • huvudmän med färre än fyra skolenheter kan delta med en skolenhet.

Förordningen som fastställer dessa kriterier är ännu inte beslutad och kan komma att ändras. Förordningen förväntas träda i kraft den 1 april.

De skolor som deltar behöver inte upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 4-5.

Ansökan

Ansökningsperioden öppnar i början av maj. Vilket datum är inte fastställt än.

Kontakt

Har du frågor om försöksverksamheten? Kontakta oss på betygak4@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-30
Innehållsansvar: Avdelningen för analys