Studiepaket om undantagsbestämmelsen

För att stödja lärare i förståelsen av undantagsbestämmelsen har Skolverket i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden: rätten till utbildning och stöd; individanpassning; bedömning, prov och betygssättning samt undantagsbestämmelsen i praktiken.

Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. För dig som vill fördjupa dig finns det förslag på ytterligare läsning. Paketet vänder sig till betygssättande skolformer och har som främsta syfte att stödja bedömning och betygssättning för elever med funktionsnedsättning. 

Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Varje tillfälle tar uppskattningsvis 1-2 timmar beroende på upplägg. 

Paketets uppbyggnad

Planering 1. Rätt till utbildning och särskilt stöd 2. Individanpassning 3. Bedömning, prov och betygssättning 4. Undantagsbestämmelsen i praktiken

Senast granskad: 2015-02-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner