Nyhetsarkiv - Från skola till arbetsliv2017-01-30

Så dokumenterar du kunskaper från yrkesintroduktion

Ladda ner Skolverkets publikation om hur du dokumenterar elevernas utbildning och yrkeskunnande. Här får du också se exempel på individuella studieplaner och gymnasieintyg. Materialet riktar sig främst till rektorer, skoladministratörer och lärare som arbetar på yrkesintroduktionsprogrammet.


2016-12-13

Ny statistik - Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan

Nu finns ny statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Statistiken visar att det tredje året i gymnasieskolan var avgörande för etablering på arbetsmarknaden och vidare studier.


2016-12-01

Besök oss på Yrkes EM i Göteborg

Det är viktigt att göra väl underbyggda gymnasieval. Det bidrar till att elever blir mer motiverade. Därmed minskar risken för avhopp och byten av gymnasieprogram. För att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och få fler att söka yrkesprogrammen står Skolverket bakom Yrkesutbildningens år 2016 och medverkar på Yrkes-EM i Göteborg den 1-3 december 2016.


2016-12-01

Uppdrag om sysselsättning efter avslutade studier inom komvux

Redovisning av uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.


2016-11-03

Ide´- och stödkonferens statsbidraget Främja lärling

Välkommen till Skolverkets lärlingscentrums konferens. Konferensen syftar till att inspirera och ge stöd till skolor att söka satsbidrag för att starta och vidareutveckla gymnasial lärlingsutbildning. Under dagen får du veta mer om hur du gör en bra ansökan, samt får möjlighet att inspireras av utvecklingsarbeten som bedrivits med medel från tidigare ansökningsomgångar. Vi kommer också att informera om en kampanj som producerats för att skapa intresse för gymnasial lärling inom industritekniska programmet.
Sista dag för anmälan är 9 december.


2016-10-28

Fortfarande platser kvar på några kurser! Sök före 13 december.

Varje elev - oavsett kön och bakgrund - har rätt till ett fullgott stöd i valet av framtida studier och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Före den 1december kan du söka olika kurser som ett stöd i arbetet. Studie- och yrkesvägledare, lärare och chefer kan söka. Vissa kurser är till för personallag.


2016-10-17

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Den här rapporten utgör Skolverkets tredje redovisning av regeringsuppdraget att lämna en samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet. Inom skolväsendet finns yrkesutbildning huvudsakligen på gymnasieskolans nationella yrkesprogram, yrkesinriktade introduktionsprogram, gymnasiesärskolans nationella program samt inom vuxenutbildningen.


2016-10-12

Vinnarna i ”Min framtid” utsedda

Tio bidrag har i hård konkurrens utsetts till vinnare i tävlingen Min framtid. Dessa klasser får åka på klassresa till Göteborg och Yrkes-EM. GRATTIS!


2016-10-06

Motivation viktigt för att klara jobbet

Passa tider, följa regler, visa intresse för arbetet och samarbeta med kollegor. Det är några av de förmågor som arbetsledare från fyra branscher lyfter fram som mycket viktiga för att unga medarbetare ska klara arbetet. Läs mer i Skolverkets nya undersökning "Arbetslivet efter skolan".


2016-10-06

Vinnarna i Talangjakten utsedda

Tio skolor har i hård konkurrens utsetts till vinnare i tävlingen Talangjakten. Dessa skolor får åka på klassresa till Göteborg och Yrkes-EM den 1-2 december. Grattis!